Redovisningsteamets tjänster

  • Bokföring & löpande redovisning
  • Rapporter
  • Avstämningar
  • Skatt & momsdeklarationer
  • Fakturering & reskontrahantering
  • Delårsbokslut, bokslut & årsredovisningar
  • Bolagsbildning
  • Likvidationer
  • Företagsöverlåtelser
  • Outsourcing